RESTAURACJA HOTEL KOMFORT

Politykaprywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności – dla klientów

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności („Oświadczenie”) wyjaśniono, w jaki sposób spółka Takeaway.com Group B.V. oraz jej podmioty zależne i powiązane („JET”, „my”, „nas”, „nasz” itd.) gromadzą, wykorzystują, ujawniają i w inny sposób przetwarzają dane osobowe. Jego treść ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych klientów, którzy korzystają z naszych platform i produktów, w tym z witryny internetowej do składania zamówień, z aplikacji, platformy i produktów, platformy JET, produktów JET i usług JET dla biznesu („JET for Business”) (łącznie „Usługi”) celem składania zamówień w restauracji partnerskiej, w partnerskim supermarkecie lub sklepie spożywczym bądź u innego partnera biznesowego („Partner”, „Partnerzy”), który oferuje dostawę produktów lub usług za pośrednictwem naszych Usług.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług dostawy dla zamówień złożonych na witrynie internetowej, platformie zamówień lub w aplikacji Partnera. W takiej sytuacji będziemy przetwarzać dane otrzymane od Partnerów zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.

Niniejsze Oświadczenie dotyczy również przetwarzania danych osobowych wszystkich wyznaczonych przez klienta pracowników i użytkowników, którzy korzystają z naszych produktów i platformy JET for Business.

Spółce JET zależy na ochronie prywatności wszystkich osób w naszej społeczności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego to robimy?

Dane osobowe, w niniejszym Oświadczeniu zwane również „Twoimi danymi”, oznaczają wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować Cię osobiście, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu itp. Nie obejmują natomiast danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcje z JET za pośrednictwem naszych Usług, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Cele, w których JET może przetwarzać Twoje dane osobowe:

1. Proces zamawiania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz w związku ze złożeniem zamówienia. Informacje te są niezbędne do realizacji, potwierdzenia i oceny zamówienia, a także do ewentualnego zwrotu środków. Podane informacje (np. pozycje dodane do koszyka) pozwalają nam na przetwarzać Twoje zamówienia i wysyłać właściwe rachunki. Poza tym pomagają nam i Partnerom, u których składasz zamówienia, kontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Niektórzy Partnerzy na naszej platformie korzystają z usług zewnętrznych firm dostawczych, które mogą wykorzystywać Twoje dane do przekazywania aktualnych informacji o statusie dostawy Twojego zamówienia. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. W procesie zamawiania możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

W ramach świadczonych Usług możemy za pośrednictwem naszych Partnerów sprzedawać produkty ujawniające wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje dotyczące zdrowia (alergie lub wymagania dietetyczne), wyznania (np. jeśli spożywasz tylko mięso z uboju rytualnego), stanu zdrowia (zażywane leki, suplementy, wykorzystywane wyroby medyczne, kremy lecznicze, suplementy diety lub produkty ziołowe/homoeopatyczne) lub orientacji seksualnej. Dane te gromadzimy i przetwarzamy za Twoją zgodą w ramach realizacji zamówienia.

Możemy angażować się w sprzedaż i dostarczanie produktów lub Usług objętych ograniczeniami. W celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, które mogą być nałożone przez obowiązujące przepisy prawa, możemy wdrożyć procedury weryfikacji regulujące sprzedaż i dostawę tych produktów, w tym weryfikację wieku i tożsamości użytkownika. W tym celu możemy poprosić użytkownika o przedstawienie ważnego, wydanego przez rząd dokumentu tożsamości, a firma JET nie będzie zobowiązana do świadczenia i realizacji swoich Usług, jeśli użytkownik nie będzie współpracować w ramach wymaganej procedury weryfikacji.

2. Oceny Partnerów i kurierów

Po złożeniu zamówienia Partner lub kurier może Cię poprosić o wyrażenie opinii, natomiast my możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o ocenę naszych Partnerów lub kurierów. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa.

JET przetwarza dane osobowe, które podajesz w ramach swojej oceny. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami. Jeśli zdecydujesz się na ocenę Partnera lub kuriera, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

Jeśli Twoja ocena zostanie opublikowana, to jej treść i Twoje imię mogą zostać udostępnione kurierom, Partnerom lub opinii publicznej.

3. Obsługa i wsparcie klienta

Jeżeli skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta, będziemy korzystać z podanych danych osobowych, aby odpowiadać na Twoje pytania lub rozpatrywać reklamacje. Możemy gromadzić dane osobowe, nagrywając rozmowy, z myślą o zapewnianiu wsparcia klienta. w tym m.in. o rozpatrywaniu skarg, monitorowaniu i usprawnianiu obsługi klienta, ulepszaniu procesów i sprawnym udzielaniu odpowiedzi.

Możemy również gromadzić Twoje dane osobowe, jeśli prześlesz nam zawiadomienie o jakichkolwiek podejrzanych elementach w naszych Usługach, które to elementy możesz uznawać za „nielegalne treści” zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 („Rozporządzenie o usługach cyfrowych”), a także w celu zapewnienia dostępu do wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg lub podjęcia wymaganych środków ochronnych i zabezpieczających przed niewłaściwym wykorzystywaniem naszych Usług zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu o usługach cyfrowych.

W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach związanych z obsługą klienta:

4. Konta klientów

Jeśli będziesz korzystać z naszych Usług, będziesz mieć możliwość utworzenia własnego konta za pośrednictwem naszych platform lub portali logowania podmiotów zewnętrznych (takich jak Apple, Google, Facebook Connect lub inne platformy), na których znajdziesz odpowiednie oświadczenia o ochronie prywatności. Należy traktować je odrębnie od niniejszego Oświadczenia. Jeśli nie chcesz zakładać u nas konta, damy Ci możliwość korzystania z konta tymczasowego (dla gości) w celu dokonania zakupu. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. Możesz wycofać swoją zgodę lub usunąć swoje konto, kontaktując się z nami. Wycofanie lub usunięcie konta może wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z naszych Usług. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach związanych z kontem klienta:

5. Programy lojalnościowe (na odpowiednich rynkach)

JET oferuje kilka programów lojalnościowych, które zapewniają oferty i zniżki. Gdy korzystasz z jednego z naszych programów lojalnościowych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia rabatów lub ofert określonych w odpowiednim programie. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. Jeden z naszych programów lojalnościowych nosi nazwę Loyalty Shop. Korzystając z niego, możesz otrzymywać specjalne oferty od partnerów zewnętrznych. Niektórzy partnerzy uczestniczący w programie Loyalty Shop wymagają Twoich danych osobowych do realizacji wysyłek. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w ramach programu Loyalty Shop i w związku z wysyłaniem zamówień:

6. Badania satysfakcji klientów

W dbałości o to, aby nasze Usługi odpowiadały preferencjom klientów, oraz z myślą o usprawnianiu naszych Usług i platform, JET może skontaktować się z Tobą w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta, np. w formie sondażu czy ankiety. Tego rodzaju wiadomości wysyłamy wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą, chyba że nie jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa. Udział w ankietach dotyczących satysfakcji klienta jest całkowicie dobrowolny. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, możesz zrezygnować z tej opcji, klikając odpowiedni link w przesłanej wiadomości. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach związanych z badaniem satysfakcji klienta:

7. Marketing

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci (spersonalizowane) wiadomości marketingowe i powiadomienia, mając na względzie poprawianie i rozwijanie naszych usług oraz efektywne administrowanie nimi. Wiadomości te mogą dotyczyć najnowszych ofert, zniżek i tego, co dzieje się u nowych Partnerów. Mogą też obejmować inne komunikaty uznawane za marketing bezpośredni. Działamy na podstawie Twojej zgody, chyba że nie jest ona wymagana na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jak tylko zdecydujesz się zmienić swoje preferencje odnośnie do otrzymywania takich wiadomości, możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z odpowiedniego łącza w samej wiadomości, zmieniając ustawienia konta lub kontaktując się z nami. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach marketingowych:

W dbałości o zwiększanie zadowolenia klientów ze współpracy z JET i optymalizację oferowanych Usług, możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany i tworzyć profile w celach marketingowych. Szczegółowe informacje podano w punkcie „Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie” poniżej.

Może się zdarzyć, że JET będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu promowania ofert, produktów i usług podmiotów zewnętrznych. Podstawą prawną jest tu Twoja zgoda, chyba że nie jest ona wymagana na mocy obowiązujących przepisów prawa. Jak tylko zdecydujesz się zmienić swoje preferencje odnośnie do otrzymywania takich wiadomości, może zrezygnować z subskrypcji, korzystając z odpowiedniego łącza w samej wiadomości albo wysyłając SMS-a o treści „STOP”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Możesz także zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych w powiadomieniach push. Wystarczy, że usuniesz stosowne pozwolenia w ustawieniach aplikacji na telefonie lub tablecie. Pamiętaj jednak, że przestaniesz wtedy dostawać aktualizacje statusu zamówień w powiadomieniach push.

8. Pliki cookie

JET wykorzystuje pliki cookie lub podobne technologie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Dane przetwarzane w związku z plikami cookie są różne i zależą od konkretnego celu (cele funkcjonalne, analityczne lub marketingowe). Można je ustawić w swoich preferencjach.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie lub podobnych technologii można znaleźć w Oświadczeniu o plikach cookie . Ustawienia plików cookie można zawsze zmienić w naszym centrum preferencji lub w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług lub funkcji na witrynie internetowej albo pogorszyć komfort użytkowania.

9. Zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom i innym formom niewłaściwego korzystania z naszych Usług. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach związanych z zapobieganiem oszustwom:

10. Analityka

JET wykorzystuje Twoje dane osobowe, aby ulepszać swoją witrynę internetową oraz gamę produktów i Usług. Pragniemy również wypełniać nasze zobowiązania sprawozdawcze wobec stron trzecich, które mogą obejmować reklamodawców. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. Gwarantujemy, że przekazywane raporty nie zawierają żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić dotarcie do konkretnej osoby.

11. Kampanie

W związku z Usługami JET może prowadzić kampanie lub konkursy. Udział w nich jest zawsze dobrowolny. Możemy działać na podstawie Twojej zgody, chyba że nie jest ona wymagana na mocy obowiązujących przepisów prawa. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę, korzystając z danych kontaktowych podanych w ramach kampanii lub kontaktując się z nami.

Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach związanych z kampanią:

12. JET for Business

Przetwarzamy dane osobowe, jeśli korzystasz z dodatku JET for Business, aby zapłacić za zamówienie złożone w ramach Usług, gdy korzystasz z produktów lub usług JET for Business, w związku z wydaniem i wysłaniem karty JET for Business, jak również w celu przekazania Ci dodatku cyfrowego. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa. Dane osobowe, które możemy przetwarzać w celach związanych z JET for Business:

Kartę JET for Business wydaje nasz partner, spółka Adyen, która świadczy również usługi związane z transakcjami realizowanymi za pomocą kart. Jednocześnie pełni funkcję niezależnego administratora danych. Przetwarzanie części danych osobowych, o których mowa powyżej, przez spółkę Adyen podlega zapisom obowiązującego w Adyen oświadczenia o ochronie prywatności – zob. Obowiązujące w Adyen oświadczenie o ochronie prywatności.Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, gdyż stanowi ono uzupełnienie zapisów niniejszego Oświadczenia.

Cele dodatkowe

Zobowiązujemy się wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach opisanych powyżej. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać przedmiotowe dane w innym celu, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Cię o tym, stosownie do znaczenia wprowadzanych zmian. W niektórych przypadkach możemy działać na podstawie Twojej zgody lub tego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą lub przestrzegania prawa.

Jak gromadzimy Twoje dane osobowe?

Pozyskujemy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, jak również informacje dotyczące urządzeń, z których korzystasz w związku z nawigacją po platformach JET (chodzi tu przykładowo o Twój komputer, urządzenia mobilne lub inne urządzenia), które to informacje przekazujesz nam w związku z zamawianiem produktów, tworzeniem konta lub kontaktem z nami.

Przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz dobrowolnie, które gromadzimy automatycznie i które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu.

Wiek

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób uznawanych za niepełnoletnie na mocy obowiązujących przepisów miejscowych. Nie zamierzamy też gromadzić danych osobowych osób odwiedzających, które nie przekroczyły progu pełnoletności. Nie jesteśmy jednak w stanie sprawdzać wieku odwiedzających. Dlatego zalecamy rodzicom lub opiekunom prawnym monitorowanie aktywności dzieci w internecie z myślą o zapobieganiu przekazywania danych osobowych bez zgody dorosłego. Jeśli uważasz, że pozyskaliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez odpowiedniej zgody, prosimy o kontakt. Z pewnością usuniemy te informacje.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Z automatycznym podejmowaniem decyzji mamy do czynienia, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania określonych decyzji bez ingerencji człowieka. W ramach realizacji umowy zawartej z Tobą i w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań lub – w razie potrzeby – w celu realizacji uzasadnionego interesu, takiego jak ulepszanie naszych platform lub Usług, JET wykorzystuje procesy polegające na automatycznym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Na przykład JET wykorzystuje Twoje dane adresowe lub dane lokalizacyjne do wyboru dostępnych Partnerów w Twojej okolicy. Wykorzystujemy również zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom.

Nie będziesz podlegać decyzjom, które będą miały na Ciebie znaczący wpływ wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, chyba że będziemy mieć do tego podstawę prawną, w którym to przypadku na pewno Cię powiadomimy. Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania, możesz skontaktować się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności. Dokonamy wtedy ponownej oceny sytuacji lub przekażemy Ci więcej informacji na temat tego, jak i dlaczego podjęto taką automatyczną decyzję.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej, niż będzie to konieczne do realizacji celów, w których je pozyskaliśmy, w tym odnośnie do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych przypadkach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich było powiązać z Tobą. W takiej sytuacji możemy wykorzystać przedmiotowe informacje bez powiadomienia Ciebie.

Przekazywanie danych osobowych Partnerom

W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem naszych Usług JET udostępnia Twoje dane osobowe (zamówienie, imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe) wskazanemu przez Ciebie Partnerowi, aby mógł on zrealizować Twoje zamówienie oraz, w razie potrzeby, świadczyć niezbędne usługi, na przykład w związku z rozpatrzeniem reklamacji. Partnerzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Tobą, jeśli jest to konieczne do realizacji zawartej umowy.

Jesteś bezpośrednim klientem Partnera, dlatego to on ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących sposobu, w jaki Partner przetwarza Twoje dane, sugerujemy bezpośredni kontakt z Partnerem.

Udostępnianie danych osobowych w związku z JET for Business

Jeśli korzystasz z dodatku lub karty JET for Business do opłacania zamówień składanych w ramach Usług, JET udostępnia dane osobowe (takie jak adres e-mail oraz dane dotyczące Twojego zamówienia i dodatku) podmiotowi, która przyznał Ci dodatek (może to być Twój pracodawca, partner biznesowy itp.) za wykonywanie naszej umowy zawartej z tym podmiotem. Należy pamiętać, że podmiot, który przyznał Ci dodatek ponosi własną odpowiedzialność i ma określone obowiązki w zakresie przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych przez ten podmiot prosimy kontaktować się z nim bezpośrednio. Podmiot, który przyznał Ci dodatek, też udostępnia nam dane osobowe, aby umożliwić nam i jednostkom świadczącym usługi JET for Business świadczenie usług na Twoją rzecz.

Udostępnianie danych innym podmiotom

JET może współpracować z innymi spółkami grupy JET lub innymi osobami trzecimi w związku z przetwarzaniem danych, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu lub przestrzeganiem zobowiązań prawnych.

Spółki z grupy i osoby trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane lub niezależni administratorzy danych (ewentualnie w charakterze określonym w stosownych przepisach w dziedzinie ochrony danych, w tym jako podmioty będące odpowiednikami administratora lub podmiotu przetwarzającego) i mają dostęp do Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu. Wymagamy od spółek z grupy i stron trzecich zabezpieczania Twoich danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w niniejszym Oświadczeniu. Ponadto podejmujemy odpowiednie środki zgodnie z obowiązującymi przepisami w dziedzinie ochrony danych z myślą o zagwarantowaniu analogicznego poziomu ochrony i poufności.

Możemy również udostępniać Twoje dane innym osobom trzecim, jeśli będzie to właściwe lub wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawa lub regulacji (w tym na podstawie nakazów sądowych lub żądań organów prawnych) lub jeśli uznamy, że ujawnienie danych jest niezbędne do wykonania, ustanowienia lub obrony praw lub żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby. Do takich zewnętrznych administratorów danych mogą należeć organy ścigania.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe dowolnej firmie lub potencjalnemu nabywcy wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w związku z ich zbyciem lub przeniesieniem.

Podmioty, którym możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

Witryny internetowe stron trzecich

Na naszej witrynie internetowej mogą znajdować się łącza do witryn internetowych stron trzecich. Uzyskując do nich dostęp, pamiętaj, że każda z tych witryn zawiera własne oświadczenie o ochronie prywatności. Chociaż JET dokłada wszelkich starań, aby współpracować z odpowiednimi witrynami internetowymi, w których zamieszczamy linki, nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za to, jak witryny te przetwarzają Twoje dane.

Gdzie są wysyłane Twoje dane?

Jeśli przebywasz na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Izraela, Australii, Nowej Zelandii i Kanady, pamiętaj proszę, że możemy przetwarzać lub przekazywać Twoje dane osobowe poza te kraje/terytoria. To znaczy, że możemy przekazywać informacje do innych obszarów administracyjnych (a także pozyskiwać je stamtąd), również takich, które nie zapewniają poziomu zabezpieczeń, który byłby równoważny z poziomem zapewnionym na bazie obowiązujących w Twoim kraju przepisów w dziedzinie ochrony danych („państwa niestosujące adekwatnych zabezpieczeń”). W przypadku przekazywania danych osobowych poza terytorium EOG, Izraela, Australii, Nowej Zelandii i Kanady bierzemy pod uwagę wszelkie obowiązujące obowiązki ustawowe odnoszące się do przekazywania danych osobowych. Natomiast w państwach niestosujących adekwatnych zabezpieczeń wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne lub inne zgodne z prawem mechanizmy przekazywania danych w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą, pytania i skargi

Informujemy niniejszym, że w odniesieniu do danych osobowych możesz korzystać z praw wynikających z odpowiedniego prawodawstwa w dziedzinie ochrony danych. Prawa te obejmują: prawo dostępu do informacji, ich korekty, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez uszczerbku dla legalności przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed wycofaniem) oraz prawo do składania reklamacji bezpośrednio na ręce organu nadzorczego.

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać ze swoich praw.

Postaramy się odpowiedzieć na Twój wniosek w odpowiednim terminie i bezpłatnie – z wyjątkiem sytuacji, w których wymagałoby to nadmiernego i nieproporcjonalnego wysiłku. Być może zanim zajmiemy się rozpatrzeniem otrzymanego żądania będziemy musieli poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości.

W sprawie wniosków związanych z przetwarzaniem lub udostępnianiem danych osobowych w związku z korzystaniem z rozwiązań JET Pay lub JET Pay Card prosimy kontaktować się z osobą, która przyznała dodatek JET Pay (może to być np. Twój pracodawca, partner biznesowy itp.). Istnieje taki wymóg, ponieważ JET i osoba, która przyznała Ci dodatek, ponoszą odrębną odpowiedzialność za przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych.

W razie jakichkolwiek innych pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych z przyjemnością się z Tobą skontaktujemy. Interesują nas również wszelkie wskazówki i sugestie dotyczące poprawy treści niniejszego Oświadczenia.

Bezpieczeństwo

JET bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych, dlatego podejmuje odpowiednie środki na rzecz ich zabezpieczenia przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieupoważnionym dostępem, niepożądanym ujawnieniem bądź nieautoryzowaną modyfikacją. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są odpowiednio chronione lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe użytkowanie, skontaktuj się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności.

Jak się z nami kontaktować?

O ile nie wskazano inaczej, administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Takeaway.com Group B.V.

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami celem wysłania wniosku albo masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego Oświadczenia lub naszych praktyk i działań na polu ochrony prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z Formularza ochrony prywatności.

Just Eat for Business (City Pantry Ltd.) – tutaj

Menulog Pty Ltd. – tutaj

Just Eat UK – tutaj

Takeaway.com Group B.V. – tutaj

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer – Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Netherlands

Aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku aktualizacji Oświadczenia o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie kroki, aby przekazać Ci odpowiednie informacje, stosownie do znaczenia wprowadzanych zmian. Jeśli wymagać tego będą obowiązujące przepisy o ochronie danych, uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu.

Dla jasności: proszę mieć na uwadze, że słowo „Partner” i podobne wyrażenia w niniejszym Oświadczeniu nie oznaczają ani nie ustanawiają partnerstwa biznesowego, stosunku pracodawca-pracownik ani stosunku agencyjnego między „Partnerem” a JET.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

W przypadku sprzeczności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, tam gdzie ma to zastosowanie, charakter nadrzędny ma wersja angielska niniejszego Oświadczenia.

Niniejsze Oświadczenie może być aktualizowane. Data ostatniej aktualizacji: 15 marca 2023 r.